پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف اصطبل
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیزمان آموزش
مجموع 128505 69195 108720 49420 72 120:10:40
1 260 140 220 100 5 0:36:40 2100%
2 335 180 280 130 3 0:47:30 390%
3 425 230 360 165 3 1:00:10 381%
4 545 295 460 210 3 1:14:50 473%
5 700 375 590 270 3 1:31:40 566%
6 895 480 755 345 3 1:51:20 659%
7 1145 615 970 440 3 2:14:10 753%
8 1465 790 1240 565 3 2:40:40 948%
9 1875 1010 1585 720 3 3:11:20 1043%
10 2400 1290 2030 920 3 3:47:00 1239%
11 3070 1655 2595 1180 4 4:28:20 1535%
12 3930 2115 3325 1510 4 5:16:20 1831%
13 5030 2710 4255 1935 4 6:11:50 2128%
14 6435 3465 5445 2475 4 7:16:20 2625%
15 8240 4435 6970 3170 4 8:31:10 3123%
16 10545 5680 8925 4055 4 9:58:00 3721%
17 13500 7270 11425 5190 4 11:38:40 4419%
18 17280 9305 14620 6645 4 13:35:30 5317%
19 22120 11910 18715 8505 4 15:51:00 6415%
20 28310 15245 23955 10890 4 18:28:10 7714%