توجه:

برای ثبت نام و شروع بازی عجله کنید
جایزه بازیکن برنده
300/000
هزار تومان

وجه نقد میباشد

ثبت نام شروع شد
سرور 4به بازیکنان اتحاد برنده
3000
سکه طلای تراوین
اهدا می شود
خوش آمدید