توجه:

برای ثبت نام و شروع بازی عجله کنید
جایزه بازیکن برنده
300/000
هزار تومان

وجه نقد میباشد


به بازیکنان اتحاد برنده
3000
سکه طلای تراوین
اهدا می شود
خوش آمدید